Regulamin:

 1. Nie dodajemy do katalogu stron o tematyce innej, niż macierzyństwo, ciąża, czy dziecięcej, a zwłaszcza propagujących przemoc, hazard lub erotykę.
 2. Do Katalogu dodawane są tylko strony z treścią napisaną w języku polskim (co najmniej z polską wersją językową).
 3. Dbając o należyty poziom katalogu ABCMamy.pl, każdą stronę analizujemy pod względem UNIKALNOŚCI, zatem dodawana strona musi posiadać wartościową, UNIKALNĄ treść. Strony budowane pod zaplecze, kopie stron lub strony o niskiej zawartości merytorycznej nie będą dodawane.
 4. Tytuł linku (nazwa strony) powinien odpowiadać treści strony, być zwięzły i sensowny - nie dłuższy niż 100 znaków. W tytule nie stosujemy znaków specjalnych, samych WIELKICH liter. Tytuł strony nie może składać się wyłącznie z samych słów kluczowych, powinien zaczynać się od DUŻEJ litery.
 5. Opis strony nie może składać się z samych słów kluczowych - powinien być obszerny, U N I K A L N Y, napisany poprawną polszczyzną. Wpisy z błędami językowymi (w tym także bez polskich znaków) będą bezwzględnie usuwane. ZAWSZE sprawdzamy UNIKALNOŚĆ opisów!
 6. Linki zwrotne do Katalogu ABCMamy.pl muszą być umieszczone w dodawanej domenie.
 7. Linki zwrotne do Katalogu muszą być umieszczone na stronie głównej lub na podstronie, do której prowadzi widoczny odnośnik ze strony głównej (sztuczne podstrony = usunięcie wpisu).
 8. Wpis musi być umieszczony w odpowiedniej kategorii / podkategorii Katalogu. Zgłaszana strona MUSI odpowiadać wybranym kategoriom i podkategoriom katalogu.
 9. Administracja Katalogu zastrzega sobie możliwość edycji danych dodawanej strony, w przypadku wystąpienia niewielkich niezgodności z regulaminem Katalogu. W przypadku rażących uchybień od regulaminu, strona nie zostanie dodana.
 10. Przyjmowane opłaty dotyczą JEDYNIE ROZPATRZENIU WPISU - opłata nie gwarantuje zamieszczenie wpisu w katalogu, jeśli wpis ten nie spełnia wymagań niniejszego regulaminu.
 11. Wpis, który nie będzie zgodny z niniejszym regulaminem, nie zostanie dodany do Katalogu ABC Mamy.pl, bez zwrotu poniesionych kosztów związanych ze zgłoszeniem strony do Katalogu.
 12. Do katalogu nie zostaną dodane także strony:
  • z niechlujnie wypełnionymi danymi w formularzu zgłoszenia (tytuł, opis, słowa kluczowe),
  • niezgodne z tematyką katalogu
  • skrajnie nieestetyczne,
  • sprawiające wrażenie stron zapleczowych (kilka krótkich odsłon z krótkim tekstem)
  • o treści, stworzonej wyłącznie pod programy partnerskie,
  • będące przekierowaniem na inny adres www niż zgłaszany,
  • będących kopiami stron znajdujących się już w katalogu

  Dodanie strony do www.abcmamy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.